Δραστηριότητες η φυσικη
Ελάχιστη φυσική δραστηριότητα
Περπατάω πολύ
Προπονούμαι 1-2 φορές την εβδομάδα
Προπονούμαι 3-5 φορές την εβδομάδα
Προπονούμαι 5-7 φορές την εβδομάδα